VMware: Nye licensregler = nye begrænsninger eller nye muligheder?

21. december 2011

Erik Borch 2017 01 24 150X150 Px V11 Af Steno Studio Aps S84a0437
Erik Borch OlsenDriftschef

Med lanceringen af vSphere 5 har VMware ændret reglerne for, hvordan produktet er licenseret, idet VMware har valgt at introducere vRAM entitlements og fjerne begrænsningerne i antallet af CPU cores og memory pr. server. Ændringen i licensreglerne har skabt en del bekymring ude i virksomhederne. Bekymringerne går især på, hvorvidt det er muligt at holde sig inden for den mængde vRAM, man har ret til, ud fra de nuværende licenser, eller om det er nødvendigt at tilkøbe ekstra licenser for at få større vRAM kapacitet.

Kort fortalt går de nye licensregler ud på, at man i den type licens, virksomheden har købt, har et antal GB vRAM til rådighed. Det vil sige, at en standard licens for eksempel giver ret til 32 GB vRAM. Når man lægger antallet af GB vRAM sammen med alle de licenser, vCenter har registreret (eller flere vCenter instanser i Linked Mode), får man den samlede vRAM kapacitet. vRAM er defineret som den mængde ram, der er konfigureret til en kørende virtuel server.

Ud fra det, jeg har set, behøver virksomhederne ikke at bekymre sig om de nye licensregler. De fleste virksomheder bruger cirka 20 % mindre vRAM end den fysiske ram, de har til rådighed, og deres nuværende licenssammensætning dækker derfor fint deres behov. Kun i enkelte virksomheder er det nødvendigt at tilkøbe en ekstra licens for at være compliant, men det gælder i de færreste tilfælde. Hvis man alligevel skal i gang med et opgraderingsprojekt, kan det være en god idé samtidig at foretage en analyse af det nuværende vRAM forbrug, så man kan konstatere, om den nuværende licens-sammensætning holder.

Din VMware Vpshere 5 er korrekt licenseret, hvis:

  • hver fysisk CPU har en vSphere licens
  • OG den samlede konfigurerede vRAM - på tværs af alle kørende virtuelle servere i en VMware vCenter instans eller flere VMware vCenter i Linked Mode - er mindre end eller lig med den samlede vRAM kapacitet, målt over en periode på 365 dage.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange virtuelle servere man kan have kørende under de nye licensregler, hverken pr. host eller pr. CPU. En virtuel server kan dog maksimalt optage 96 GB vRAM, selvom den er konfigureret med for eksempel 256 GB ram.

Men de nye licensregler har VMware taget skridtet mod, at kunderne fremover betaler efter forbrug og ikke efter kapacitet. Det er et skridt der allerede er blevet taget af de virksomheder, som er rykket over på en cloud-baseret infrastruktur - for i virkeligheden er konceptet ikke så meget anderledes.

Skriv en kommentar