Med TPC undgår du, at dit storage-system bliver gjort til syndebuk

21. august 2015

Martin Weyhe Christiansen
Martin Weyhe ChristiansenIt-specialist

Efter min mening er det som it-specialist vigtigt, at du kan påvise, om et storage-system leverer den ønskede performance. Jeg ser ofte, at hvis man ikke kan dokumentere, at storage-systemet performer, så bliver det (og du) gjort til syndebuk. Og det er ikke altid rimeligt.

Kan du derimod synliggøre, at storage-systemerne leverer varen, så kan du få flyttet fokus over på, hvor problemet rent faktisk ligger – eller hvis det er storage-systemet, der ikke kan levere den ønskede performance, så har du et grundlag for eksempelvis at retfærdiggøre nyanskaffelse af ekstra hardware til at løfte performance-kravene.

Med TPC-software fra IBM (Tivoli Storage Productivity Center) kan du administrere, rapportere og monitorere dine storage-systemer. Produktet kan benyttes til de fleste storage-systemer fra forskellige producenter.

Et af de områder, hvor TPC er virkelig stærkt, er efter min mening inden for performance-monitorering.  

Du kan for eksempel få vist en hel del forskellige performance-tal, bl.a. antal IO pr. sekund, throughput dvs. hvor mange MB der bliver læst og skrevet, cache hits osv. Visningen kan ske i samples over 1 minut, timevis eller dagligt.

Performance-data kan du få præsenteret som grafer, hvor du kan vælge den seneste time, seneste 6 timer, 12 timer, dagligt, ugentligt, månedligt, halvårligt eller helt op til et år – alt efter, hvad data skal bruges til. Hvis du for eksempel sidder med et her og nu performance-problem, så vil seneste time eller seneste 6 timer give et godt overblik.

Du kan også få overblik over performance-tal helt fra serverens fiberporte og ned på den fysiske disk, SAN-port osv. Tallene kan vises som grafer, hvor data er med ét minuts-opsamlinger, eller du kan vælge at analysere de rå tal. Du kan også sammenligne forskellige servere, diskgrupper osv.

Ud over selve performance-monitoreringsdelen i TPC er der også en kapacitets-rapporteringsdel. Her kan du få et grafisk overblik over, hvor meget kapaciteten vokser over tid - dette kan ligeledes gøres på mange niveauer, f.eks. samlet for et storage-system, på Tier- niveau eller pr. server.

Til sidst vil jeg også lige nævne, at du kan designe dine egne rapporter, få dem genereret automatisk og efterfølgende sendt som et pdf-dokument, eksempelvis som en del af din månedsrapportering. Smart i en travl hverdag!

Alt i alt er TPC et rigtigt godt værktøj ikke bare i den daglige drift, men også når du skal vurdere behovet for ekstra ressourcer til storage – og argumentere for dette behov opad i organisationen – eller afvise uretmæssige anklager om, at du ikke leverer (storage-)varen.

Skriv en kommentar